תקצירים

ניתן להציג עבודת מחקר ע"ג פוסטר. תקציר הפוסטר יתפרסם בספר התקצירים.
מועד אחרון להגשת תקצירי ההצעות לפוסטרים הינו 15.01.19.

טופס הגשת תקצירים